Dark Sky Parken
Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is en waar de duisternis ook behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten.
Een Dark Sky Park, DSP, is een onderdeel van het Dark Sky Places Programma van de International Dark Sky Association (IDA). Naast parken heb je ook 'Communities', Gemeenschappen en 'Reserves',  Reservaten.
Er zijn op dit moment al ruim 20 parken in de wereld, waarvan één in Nederland, de Boschplaat op Terschelling en ook een aantal reservaten en gemeenschappen.
Juni 2015 is de aanvraag goedgekeurd en daarmee is de Boschplaat het eerste Dark Sky Park in Nederland. Verder liggen er plannen in het gebied tussen de provincies Groningen en Friesland, Nationaal Park Lauwersmeer.
Wil je algemeen meer weten over duisternis in Nederland kun je het Platform Lichthinder bezoeken.