Dark Sky Parken
Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is en waar de duisternis ook behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten.
Een Dark Sky Park, DSP, is een onderdeel van het Dark Sky Places Programma van de International Dark Sky Association (IDA). Naast parken heb je ook 'Communities', Gemeenschappen en 'Reserves',  Reservaten.
Er zijn op dit moment al ruim 40 parken in de wereld; bekende zijn Death Valley en de Grand Canyon in de Verenigde Stten en bijvoorbeeld Galloway in Schotland.
Er zijn twee Dark Sky parken in Nederland, de Boschplaat op Terschelling en Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland. Er liggen plannen op Texel en ook de Waddenzee als geheel, wil graag donkerder worden. Daarvoor is oktober 2016 door meer dan 40 organisaties een intentieverklaring ondertekend.

90 Second Website Builder